Over ons

Hartelijk welkom op de website van Stichting Groene Hart Streekproducten

Stichting Groene Hart Streekproducten (SGHStreekproducten) is de certificeerder van erkende Groene Hart Streekproducten. 

Erkende Groene Hart Streekproducten worden geproduceerd en verwerkt in het Groene Hart (een gebied dat begint aan de rand van Amsterdam en zich via Utrecht uitstrekt tot de Drechtsteden). Zij moeten voldoen aan de voorwaarden van Stichting Streekeigen Producten Nederland

Verder zetten we ons in om:

  • het assortiment erkende Groene Hart Streekproducten uit te breiden
  • stimuleren we producenten om nieuwe producten te ontwikkelen
  • dragen we bij aan verbetering van de kwaliteit van de producten en
  • willen we erkende Groene Hart Streekproducten graag bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Om bovenstaande te bereiken werken we samen met de Groene Hart Coöperatie, Slow Food Groene Hart en Stichting Groene Hart