Doel en missie

Sinds eeuwen spelen de boeren uit het Groene Hart een belangrijke rol in de vormgeving van het landschap en het onderhoud van de natuur. Dat natuur en landbouw werkelijk hand in hand gaan blijkt uit de heerlijke kwaliteitsproducten uit dit gebied. Tegenwoordig is er veel belangstelling voor eten van dichtbij. Het eten van producten uit de regio heeft een positieve invloed op het landschap denk aan natuur, biodiversiteit maar ook aan recreatie, toerisme, wonen en werken. En daardoor ook op ons geestelijk en lichamelijk welbevinden.

In 2010 heeft de stichting een overeenkomst afgesloten met de Groene Hart Producentencoöperatie voor de ondersteuning bij de ontwikkeling en afzet van een breed assortiment streekproducten uit het Groene Hart, volgens de criteria van het Erkend Streekproduct.

Stichting Groene Hart Streekproducten heeft ten doel:
a. het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe Groene Hart streekproducten conform de beleidslijnen van de Stichting Streekproducten Nederland (SPN);
b. het certificeren van daartoe aangemelde Groene Hart streekproducten;
c. het borgen van de naleving van de certificeringsvoorwaarden, verbonden aan de erkenning als Groene Hart streekproducten;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is mandaathouder van het Streekeigen Producten Nederland (SPN) keurmerk.
De stichting is houder van de beeldmerken die worden gebezigd rond streekproducten.

Groene Hart Streekproducten is een regionaal keurmerk ofwel streekmerk, werkend volgens de uitgangspunten, criteria en procedures van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN).