Certificeren?

Wil je één of meerdere producen laten certificeren als Erkend Groene Hart Streekproduct? Kijk dan of je kunt voldoen aan de eisen en de criteria van SPN (Streekeigen Producten Nederland)  Denk je dat je daar aan kunt voldoen neem dan contact met ons op (zie onderaan). 

Waarom een Erkend Streekproduct keurmerk?

Streekeigen productie biedt een mogelijk perspectief voor kleinschalige agrarische gezinsbedrijven om te overleven. Bovendien is het een antwoord op de toenemende vraag van consumenten naar kwaliteitsproducten. Streekeigen productie wordt dan ook gezien als een van de pijlers van plattelandsontwikkeling. Het is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, die alternatieven biedt voor een duurzame landbouw- en plattelandsontwikkeling. Streekeigen productie komt niet alleen ten goede aan de producenten, maar heeft ook een uitstraling naar de streek als geheel (o.a. op het gebied van de ontwikkeling van kleinschalige recreatie en toerisme, regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid en behoud van karakteristieke agrarische cultuurlandschappen). Uit ervaring in landen waar streekeigen productie een langere traditie kent (Italië, Frankrijk) blijkt dat er twee belangrijke randvoorwaarden voor het succes zijn:

  • Streekeigen producten hebben duidelijke wortels in regionale en nationale consumptiepatronen (eetcultuur)
  • Er is een duidelijk institutioneel kader voor ontwikkeling, erkenning en bescherming van streekeigen producten

Deze voorwaarden bevorderen de herkenbaarheid van streekeigen producten en vormen een verbetering van hun marktpositie.

Historie

In Nederland werken sinds begin jaren ’90 diverse regionale organisaties aan de verankering van streekproducten in het consumptiepatroon van de consument. Het ontbrak toen echter nog aan een duidelijk kader voor de erkenning van streekproducten. Om hierin te voorzien hebben zes regionale streekproductenorganisaties het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een landelijk keurmerk voor streekeigen producten. Hiertoe is de Stichting Streekeigen Producten Nederland opgericht

Onafhankelijk keurmerk

Het ‘Erkend Streekproduct’ is een onafhankelijk keurmerk voor streekproducten:

  • Die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geproduceerd,
  • Met toegevoegde waarde voor de streek en
  • Het streekeigen cultuurlandschap.

Dat betekent: producenten  doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. Erkend Streekproduct is de koepelorganisatie voor een tiental streekmerken. De streekmerken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven. 

Als je bent gecertificeerd mag je op alle uitingen en op de betreffende producten het logo “Erkend Streekproduct”  en het logo van Groene Hart Streekproducten gebruiken.

Belangstelling? Meld je hier dan aan.