Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN)

Stichting Streekeigen producten Nederland (SPN)

Stichting Streekeigen producten Nederland (SPN) is een onafhankelijke keurmerkorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van regionale initiatieven op het gebied van streekeigen productie. SPN is in 1999 opgericht op initiatief van zes regionale streekproducten organisaties, die zich bezighouden met streekeigen productie.

SPN heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen LNV en EZ) een beleidsmatige erkenning gekregen. Dit betekent dat SPN door het ministerie als vertegenwoordiger van de sector van streekproducten in Nederland wordt gezien. Het ministerie heeft in haar beleid aandacht voor de bevordering van ketenvorming in de sector en herkenbaarheid van betrouwbare streekproducten voor de consument. SPN speelt als landelijke keurmerkorganisatie hierbij een belangrijke rol.

De stichting SPN is een onafhankelijke organisatie. De SPN organisatie kent 2 organen: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan.

De Raad van Bestuur is samen met haar medewerkers (uitvoeringsorgaan) belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en het beheer van het keurmerk. De Raad van Toezicht bestaat uit prominente personen uit de wereld van het beleid, het bedrijfsleven, landbouw en platteland, wetenschap en milieu. Allen hebben een sterke betrokkenheid bij streekproducten en duurzame regionale ontwikkeling. De Raad van Toezicht stelt de beleidslijnen vast en bewaakt de onafhankelijkheid van het keurmerk.

Contactgegevens:

Stichting Streekeigen Producten Nederland

René de Bruijn, Riemsdijkstraat 9, 6701 BC Wageningen, 06 51286088

info@erkendstreekproduct.nl / www.erkendstreekproduct.nl