Oostdam Zuivel gecertificeerd als Groene Hart Streekproduct

Onlangs is door de Stichting Groene Hart Streekproducten aan de Familie Oostdam uit Bodegraven het certificaat ‘Erkend Streekproduct’ uitgereikt voor hun volle melk, halfvolle melk en room. Het bedrijf van de familie Oostdam is een echt familiebedrijf; Yvonne is de boerin, haar man en 2 zoons werken ook mee op het bedrijf. De bedrijfsopvolging staat al klaar.

De familie Oostdam heeft ongeveer 130 roodbonte koeien, een mengeling van Holstein Friesian, Montbéliarde en Zweeds Roodbont.  Hun motto is “lang leve de koe”, de koeien bij Oostdam Zuivel worden gemiddeld ouder dan de gemiddelde koe in Nederland. Ongeveer 15 van de 130 koeien zijn ouder dan 10 jaar. De koeien staan in een serre stal, tijdens het weideseizoen staan de deuren open en kunnen de koeien dagelijks naar buiten om vers gras te eten.

Op de percelen wordt aan weidevogelbeheer gedaan, en langs de sloten wordt verschraald zodat daar kruiden/bloemen kunnen groeien. Het bedrijf wil niet verder groeien in aantal koeien, maar gaan extensiveren.

De melk van hun koeien wordt binnen 24 uur in hun eigen kleine zuivelfabriek verwerkt tot volle melk, halfvolle melk en room. De producten vinden hun weg via de korte keten naar diverse supermarkten en de Groene Hart Coöperatie.  Doordat de melk zelf verwerkt wordt, weten ze ook waar de melk naar toegaat en wordt deze uit de anonimiteit gehaald.

Groene Hart Streekproducten zijn te herkennen aan het keurmerk ‘Groene Hart Streekproducten’.

Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.stichtingroenehartstreekproducten.nl

Als licentiehouder kent de stichting Groene Hart Streekproducten het SPN-keurmerk “Erkend Streekproduct” toe aan producten uit het Groene Hart die daarvoor in aanmerking komen en waarop door de producent prijs wordt gesteld. Sinds de stichting licentiehouder van het keurmerk “Erkend Streekproduct” voor het Groene Hart is geworden wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het assortiment.

Aan het keurmerk zijn eisen verbonden wat betreft de herkomst van de grondstoffen, de verwerking in de streek, de toegevoegde waarde voor de streek en duurzaamheid (biodiversiteit, dierenwelzijn). De stichting vindt het belangrijk dat de producenten zich ook inzetten voor het behoud van natuur en landschap in de streek en een bijdrage leveren aan de lokale en regionale economie. De controle op naleving van die afspraken is goed vastgelegd tussen SPN  en Stichting Groene Hart Streekproducten als licentiehouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *