Project in beeld: Educatieboerderij ‘De Vosseburch’

Midden in het lintdorp Langeraar, gemeente Nieuwkoop, ligt kaasboerderij “De Vosseburch“. Van de melk van de 60 koeien wordt ambachtelijke Boerenkaas gemaakt, die deels in de eigen winkel en deels via de Groene Hart coöperatie wordt afgezet. Daarnaast telt dit multifunctionele bedrijf een manege, een feestzaal en vijf appartementen. Op deze manier biedt het bedrijf een inkomen aan Jos en Barbara van Klink en vier van hun in totaal vijf dochters. Hiervan neemt Eva de dagelijkse leiding voor haar rekening.
In de afgelopen jaren is er een flinke investering gedaan in een nieuwe stal, een nieuwe kaasmakerij en een nieuwe ontvangstruimte. Voor dit laatste ontvangt De Vosseburch een bijdrage uit het LEADER-programma.

De Vosseburch wil kinderen uit het basisonderwijs in contact brengen met het boerderijleven. In samenwerking met de Stichting Boerderijschool ontwikkelen ze lesprogramma’s voor scholen uit de buurt en omliggende steden. Doel is om kinderen en ook andere doelgroepen te leren hoe ze gezonder kunnen eten en leven en hoe ze bij kunnen dragen aan een gezondere leefomgeving.

Eva: “We doen al het nodige aan educatie, maar er kan veel meer. We merken dat de belangstelling voor onze boerderij en duurzame landbouw in het algemeen toeneemt. Tegelijkertijd is er nog veel onwetendheid: mensen uit de stad weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt en voor (stedelijke) consumenten blijkt het nog niet zo makkelijk om hun eetgewoonten te veranderen en te kiezen voor lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel. Hier zien wij kansen in. En die beginnen volgens ons bij de kinderen van nu. Zij staan extra open voor nieuwe ervaringen en de boerderij is daar een ideale omgeving voor“.

Kinderen kunnen niet alleen het lesprogramma volgen, maar straks ook het buitenleven proeven, omgaan met dieren en hun eigen groente verbouwen. “Naast het intensieve leerprogramma van Stichting Boerderijschool willen we ook meer kinderen ontvangen voor een eenmalig bedrijfsbezoek en daar een gericht educatie-aanbod voor ontwikkelen. Hiervoor werken we samen met het Platform Boerderij Educatie Nederland”.

Onlangs kreeg Eva bezoek van vier leden van de Lokale Actie Groep die poolshoogte kwamen nemen. Ze waren onder de indruk van wat er al was gerealiseerd. Tijdens het bezoek werd ook de plaquette overhandigd door LAG-lid en projectambassadeur Carla Glorie: “De Vosseburch past met haar project goed binnen de thema’s van LEADER Holland Rijnland ‘Ontmoeting stad en platteland’,  en ‘Gezondheid van mens en leefomgeving’. De afstand tot ons eten is vaak groot en boerderij-educatie kan hierin verandering brengen. Beleven, verwonderen, voelen, proeven maken hier deel van uit“. 

Het vernieuwende van dit project ten opzichte van bestaande boerderijeducatie-projecten is de aandacht voor zowel de relatie met gezondheid als met circulaire economie / kringlooplandbouw. De perm cultuur-tuin waar de leerlingen gedurende een langere periode ervaring op kunnen doen met deze vorm van voedselproductie is zeker een aanwinst. Carla: “Het is goed te zien hoe de Vosseburch circulaire principes laat zien en hoe Eva en consorten hiermee omgaan. Ook in de manier waarop de gebruiksruimten zijn ingericht is dit zichtbaar, van hergebruik van melkbussen en melkleidingen in het hekwerk tot kaasplanken als wand“.

De Vosseburch heeft met dit project een behoorlijk groot beoogd bereik: ruim 600 extra schoolleerlingen en 5.000 extra andere bezoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *