Kansen voor het verwaarden van kaaswei uit het Groene Hart

bericht van Leader Holland-Rijnland

In de afgelopen periode hebben zes Master studenten van de Wageningen Universiteit in opdracht van de Kaasacademie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verwaarden van wei van agrarische bedrijven in het Groene Hart. In onze regio bevinden zich nog zo’n 200 van de 300 agrarische bedrijven die hun melk zelf verwerken tot verschillende zuivelproducten, waaronder kaas. Uit dit proces ontstaat een restproduct: kaaswei. Vroeger was het gebruikelijk om de wei aan de eigen varkens te voeren. Maar door de steeds strengere regelgeving is dit niet meer rendabel en dreigt deze hoogwaardige reststroom een afvalproduct te worden. 
De studenten hadden als opdracht van de Kaasacademie meegekregen om de mogelijkheden in kaart te brengen om de kaaswei te verwaarden, zodat het de boeren weer iets gaat opleveren.
Dit was geen geringe opdracht, want er zijn bijna oneindig veel toepassingen voor kaaswei te bedenken. De studenten hebben daarom een aantal methodes ontwikkeld, zoals een waardenpiramide, een beslisboom en een scorematrix, om uiteindelijk op een top drie uit te komen: wei-bier, wei-room en ricotta.

De komende maanden gaat de Kaasacademie, samen met Groene Hart werkt!, LEADER Polders met Waarden en LEADER Holland Rijnland de resultaten van het onderzoek gebruiken om samen met geïnteresseerde agrarische ondernemers deze mogelijkheden verder uit te werken in business cases. 
Geïnteresseerden kunnen het onderzoeksrapport bij het secretariaat opvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *